Jsme mladá, dynamicky se rozvíjející firma, zabývající se přírodě blízkými technologiemi pro energetiku a vodárenský průmysl.

Powered by.

New Age Technologies s.r.o. svojí dlouhodobou koncepční prací tvoří jednu z nejsilnějších českých společností zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami zaměřenými na poskytování špičkových řešení pro velkou část plynárenského, vodárenského průmyslu a ekologii.

New Age Technologies dále spolupracuje s vysokými školami, Akademií věd ČR a významnými odborníky v oblasti čištění a úpravy vod a plynů, kde se primárně zaměřuje na potenciál znovu využití chemicky i biologicky zatížených odpadních vod  a dále získání a využití Biometanu v Energetice a dopravě.


Firemní zásady

politika firmy

Při zakoupení jakékoliv naší technologie zaručujeme 100% kvalit výsledek!

 

 

rychlí

Ve spolupráci se zahraničními partnery jsme schopni dodat požadovanou technologii namíru v nejkratším možném termínu.

Profesionální

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci naší společnosti s univerzitami, Akademií věd ČR a zahraničními partnery, jsme schopni nabídnout ideální ekonomické řešení na míru, dané potřebou zákazníka.

přátelští

 Udržování dlouhodobých vztahů, poskytování kreativních řešení a neúnavné úsilí o překonání očekávání je naší vášní a cílem.


Nabízené technologie

nabízené technologie

New Age technologies nabízí našim zákazníkům systémy na klíč. Všechny námi nabízené produkty jsou plně podporovány výrobními skupinami, můžete si tedy být jisti plným zázemím včetně instalace, spuštění technologie a jejího následného servisu. Nabízíme pokročilé technologické metody a procesy, jež přeměňují znečištěnou vodu či plyn na média, která je možné v průmyslové výrobě či energetice dále využívat. Z hlediska kvality produkované vody, společnost New Age Technologies nabízí technologie úprav pro technickou, užitkovou, demineralizovanou a ultračistou vodu, z hlediska kvality separace plynů je každá z technologií postavena na míru pro podmínky dané požadavky zákazníka a přislušné legislativy.

Membrány z dutých vláken
 • Dusíkové membránové moduly  - Nejvyšší účinnost a průtok dostupný na trhu. Nabízíme kompletní systém  s využitím membránových modulárních staveb.
 • Kyslíkové membránové moduly  -  různé moduly pro vysoce specializované aplikace.
 • Membránové moduly dehydratace  - tyto moduly se používají pro potlačení rosného bodu v systémech stlačeného vzduchu.
 • Membránové moduly procesních plynů  - Tyto moduly mají velmi široké využití v petrochemickém průmyslu.
Adsorpční technologie
 • Dusíkové  produkty PSA slouží v tisících aplikací po celém světě. Systémy jsou instalované globálně na téměř všech možných trzích. 
 • Kyslík PSA  největší výběr na trhu pro vysokotlaké PSA a nízkotlaké  VSA  a  VPSA
 • Vysoušeče stlačeného vzduchu  pracují na stejném principu jako technologie PSA. Nabízíme kompletní produktovou řadu standardních sušiček a také umožňujeme přizpůsobit produkt jedinečným aplikacím.

 

Pokročilé technologie na čištění vod
 • Úprava vody v průmyslu zahrnuje pokročilé technologické metody a procesy, jež přeměňují znečištěnou vodu na vodu, kterou je možné v průmyslové výrobě dále využívat. Z hlediska kvality produkované vody, společnost New Age Technologies s.r.o. nabízí technologie úprav pro technickou, užitkovou, demineralizovanou a ultračistou vodu. Co se týče zdroje vody standardně řešíme úpravny pro povrchové vody (říční, dešťová, stojatá), podzemní vody (studniční, hlubinné vrty), odpadní vody - recyklace a taktéž pro vody zasolené - brakické. Technologické linky reverzní osmózy je možné použít také pro odsolování mořské vody. Z hlediska aplikací děláme úpravny pro energetiku - kotelny, teplárny, elektrárny a také chladící vody, teplovody a parní hospodářství. Z průmyslových odvětví se jedná hlavně o: terciální dočištění odpadních vod, potravinářství (mlékárny, pivovary, zpracování masa, vinařství), chemický průmysl, průmysl povrchových úprav, automotive, prádelny, strojní průmysl, textilní průmysl, sklářský průmysl.

 

Separace plynů a úprava plynu
 • Nabízíme řadu produktů pro  zpracování plynu,  které jsou jedinečně navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly očekávání zákazníků. 
 • Využíváme patentované membrány s dutými vlákny a absorpční technologie pro zakázkové konstrukční systémy, které splňují jedinečné požadavky zákazníka.

Environmentální řešení
Na základě svých znalostí v oblasti technologie separace a komprese  plynů a separace a čištění kontaminantů z vod, nabízíme řadu systémů pro následující aplikace:
 • Rekuperace výparů a únikové emise 
 • Obnova biometanu / skládkování
 • Čištění biologicky zatížených odpadních vod
 • Čištění chemicky zatížených odpadních vod
 • Technologie úprav pro technickou, užitkovou, demineralizovanou a ultračistou vodu.
 • Technologické linky reverzní osmózy
 Kompresorové systémy
Nízkotlaké systémy (27 "hg  - 100 psig / 6,9 barů) je nabízeno velkému segmentu průmyslu chemického průmyslu, zpracování odpadů a životního prostředí.
Středotlaké kompresní systémy   (150 / 10,3 bar - 500 psig / 34,5 bar) jsou nabízeny pro jedinečné vysoce specifické požadavky na práci v ropném a plynárenském a chemickém průmyslu. Tyto systémy jsou nabízeny v skládaném nebo DNV certifikovaném kontejnerovém systému.
Vysokotlaké kompresorové systémy  (500 psig / 34,5 bar - 5 000 psig / 344 barů) nabízené pro jedinečné vysoce specifické požadavky na práci v ropném a plynárenském a chemickém průmyslu. Tyto systémy jsou nabízeny v skládaném nebo DNV certifikovaném kontejnerovém systému
Odstranění BSK/CHSK z odpadních vod

Disponujeme kompletní řadou MBR a AnMBR reaktorů určených speciálně k čištění a znovuvyužívání odpadních vod. Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Pro čištění odpadních vod používáme chemické, fyzikálně-chemické i biologické metody. Máme zkušenosti s projekty v rozmezí 4 - 85 000 EO.

Využití Biometanu

Nový zdroj biopaliva druhé generace s nejnižšími emisemi na ujetý kilometr, objevte s námi nové možnosti při realizaci projektů výstavby či využití bioplynových stanic, kalového hospodářství z čistíren odpadních vod i skládkových plynů.

Využíváme své znalosti v absorpční a membránové technologii k účinnému odstranění CO2, H2S, siloxanu, vodní páry a dalších stopových plynů při výrobě Biometanu na úroveň zemního plynu.


Galerie

Galerie

Galerie společnosti New Age Technologies 

Gallerie

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

sample photo sample photo sample photo sample photo  sample photo

 

Blog

Blog

VODA - Anaerobní membránové biorektory

Ať už potřebujete pitnou vodu pro vaši obec nebo technologickou vodu pro průmyslové zařízení, New Age Technologies s.r.o. má pro vaše provozování udržitelné řešení. Stejně jako u čistíren odpadních vod se specializujeme na decentralizovaná řešení, která jsou modulární, škálovatelná a s možností rychlého rozšíření. Disponujeme kompletní řadou MBR a AnMBR reaktorů určených speciálně k čištění a znovuvyužívání odpadních vod. Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Pro čištění odpadních vod používáme chemické, fyzikálně-chemické i biologické metody. Máme zkušenosti s projekty v rozmezí 4 - 85 000 EO.  Obraťte se na naše odborníky k projednání konkrétních detailů projektu a zjistěte, jak vám můžeme pomoci dosáhnout vašich cílů.

 

 

 

PLYN - problematika siloxanů

 Problematika výskytu siloxanů v bioplynu se v několika posledních letech stala velice aktuálním tématem, zejména pro mnoho provozovatelů bioplynových stanic a kogeneračních jednotek. Siloxany jsou látky velice často se vyskytující v různých produktech používaných v průmyslovém měřítku, ale i v domácnostech. Jedná se o čisticí prostředky, šampóny, deodoranty a různé druhy kosmetiky. Většina nízkomolekulárních siloxanů vytěká rychle do atmosféry, některé siloxany však skončí v odpadních vodách či na skládkách odpadů, když spotřebitel vymývá či zlikviduje použitý produkt nebo jeho obal. Jelikož nejsou siloxany nikterak škodlivé ani nebezpečné, mnoho pracovníků čistíren odpadních vod či skládek o nich nikdy neslyšela. Avšak v případě využití bioplynu pro energetické účely, se siloxany staly jedním z nejvíce sledovaných a kontrolovaných kontaminantů v bioplynu. Při spalování bioplynu v motorech kogeneračních jednotek se siloxany oxidují na velmi jemný prášek tvořený hlavně SiO2, který se vylučuje na vnitřních kovových plochách spalovacích prostor v motorech kogeneračních jednotek. Uvolnění nánosů SiO2 může způsobit nedozírné následky pro provoz motoru a v mnoha případech může vést až k havárii motoru či ke zničení celého bloku motoru. New Age Technologies nabízí komplexní rozbory plynů pro zjištění majoritních složek, ale i například nečistot jakými jsou právě siloxany. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se našich služeb nebo produktů neváhejte nás kontaktovat - rádi Vám poradíme.

 

 


 

 

 

PLYN - generátory dusíku     

 Věděli jste, že v New Age Technologies s.r.o. jsme schopni dodat generátory čistého dusíku jak s membránovou technologií, tak i adsorpční systémy (PSA)? Mobilní membránový panelový systém, který je na fotce níže, bude zákazník používat v kontejnerovém provedení pro konzervaci a testování jeho zboží (automobilový průmysl). Systém byl navržen tak, aby poskytoval 95% čistý dusík při průtoku 60 m3/h. Tento systém zahrnuje systém přívodu vzduchu, membrány na separaci plynu a analyzátor plynu pro výstupní produkt. New Age Technologies s.r.o. nabízí řešení nejen pro kompresory, vzduchotechniku a generátory dusíku. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi požadavky, abyste zjistili, jak můžeme splnit vaše potřeby.

 

 

 

Tento měsíc:

 • Green Gas Poland konference Varšava

Nadcházející event: 20.11.2019

Nadcházející akce:

 • Konference Předcházení vzniku odpadů

Kontaktujte nás

Adresa:
Telefon:
Email:

Kde nás naleznete